Stanje sistema

Stanje sistema zadovoljavajuće stabilno. Nema oscilacija u radu, mail server bez spama i stabilan.

transfer domena


 

Transfer domena podrazumeva promenu registrata domena, tj. "prenos" ovlašćenja za izmene, modifikacije i vođenja svih ostalih poslova u vezi sa "vašim" domenom na novi registrat.

Proces transfera domena sa registrata na novi registrat je sledeći:

Za RS domene:

Trenutnom registrantu se obratite rečenicom da želite da preselite / transverujete svoj domen i da Vam na mail posalje EPP cod Vašeg domena. Kada dobijete cod domena isti prosledite registrantu kome poveravate upravljanje vašim domenom. Procedura je veoma jednostavna. Dešava se veoma često da Vaš domen prilikom registracije ne sadrži mail adresu ili sadrži pogrešnu mail adresu. Ovo se odnosi najčešće kod domena koji su registrorani još na CO.YU extenziju, ili prvih godina prelaska na Rs nalog. U tom slučaju tražite od registranta da uradi promenu mail naloga unosom validnog mail naloga. Kad se ta operacija obavi, Vi će te na navedeni mail nalog dobiti mail sa sadržajem da potvrdite / verifikujete promenu. Time ste stekli uslov da dobijete i vaš EPP cod za transver.

Za top level domene ( COM, NET, IFNO, ORG idr )

Sa Vaše mail adrese pošaljite sadašnjem registraru mail sledeće sadržine: ( Poštovani, Molimo da na adresu  office@bgsvetionik.net pošaljete autorizovani cod domena imedomena.com i ovaj domen stavite u status za transver ).

Ovaj proces može trajati oko 5 dana.

U nekim slučajevima stari registrat može odugovlačiti transfer domena do maksimalnog vremenskom perioda (oko 14 dana). Posle transfera domena, domen se ne može transferovati narednih 60 dana na drugi registrat, može se samo vratiti na predhodni. Ne savetuje se pokušaj transfera domena u vremenu pre njegovog neposrednog isteka, zato što transfer domena može potrajati i do 14 dana, a ukoliko se transfer ne završi na vreme to može rezultirati gubitkom registracionog (vlasničkog) prava na domen i neuspehom transfera.

Nakon isteka domena, potrebno je prvo platiti obaveze, pa nakon toga zatražiti transver, dok je domen u statusu online. Može se dogoditi da zavisno od domena, cena produženja domena nakon isteka bude značajno uvećana.

Da biste ovo izbegli domen transferujte blagovremeno, vodeći računa o raspoloživom vremenu ili domen predhodno produžite kod postojećeg registrata a zatim inicirajte transfer domena.

Mejl lista

Aktuelne ponude i akcije BG Svetionika u Vašem mail box-u

Vaša korpa

Korpa je prazna

Webmail